Portfolio

Foto bij artikel, mensen die naast elkaar zitten, met telefoons en laptops.
Artikel voor Arts in Spe:
‘Beter LinkedIn dan Linked Out!’

LinkedIn, móet dat nu? Naast je studie, coschappen, opleidingsplek en alle activiteiten die je onderneemt voor ‘cv-building’? Moeten niet, maar handig is het zeker.

Foto van het artikel.
Artikel voor Arts en Auto Student: ‘Een vliegende start met LinkedIn’

Zichtbaar zijn, kennis vergaren, een goed netwerk opbouwen. Genoeg redenen om tijd te steken in social media, met name LinkedIn. Het kan je een leuke stageplaats, bijbaan of opleidingsplek opleveren.

Logo woensdagblogdag: pen die de letter w schrijft.
Woensdagblogdag

Woensdagblogdag is de blog van Sylvia en Hilde. Ze kwamen elkaar tegen tijdens de opstart van een community. Na vele lunchwandelingen, werkmijlpalen en kantoorperikelen was het tijd voor een gezamenlijke blog.